Home Tag "buông tay"

Nếu em buông tay, anh có sống hạnh phúc hay không?

Van Pham
0
0
237
Người ta bảo: Thanh xuân của người con gái ngắn ngủi lắm, đôi khi chỉ như một cơn gió thoảng, chớp mắt một cái đã không còn gì. Thế mà em lại chấp nhận, sẵn sàng vứt bỏ tất cả thanh xuân và tự trọng của bản thân để chạy theo tình cảm với một […]