Home Tag "mạnh mẽ"

Em cũng chỉ là con gái thôi, anh đừng bắt em mạnh mẽ

Van Pham
0
-1
592
Hạnh phúc sẽ không dành chỗ cho những người chỉ biết nhún nhường để rồi thấy bản thân mình đáng thương. Và em cũng không đáng chịu tổn thương như đã từng. Dừng lại đi, người em đã yêu! Anh đừng như thế nữa, em sẽ không gượng nổi vì đến cuối cùng, em… cũng […]