Home Tag "thành công"

Mình là để sử dụng, không phải là để trưng!

admin
0
0
294
Bạn là ai hoá ra không quan trọng bằng việc bạn có được sử dụng đúng với khả năng của bạn hay không? Năm lớp 7, hay lớp 8 gì đó, cả lớp tôi rộ lên phong trào thư nặc danh. Đại loại là có một đứa chuyên viết thư nặc danh gửi mọi người. […]